Frifot er frihet - reis vekk fra det vanlige
Våre fotturguider i bokformat 
Hendig format, lette å bruke ute på tur
  • Spiralinnbinding og hendig format gjør bøkene lette å lese og bruke på tur.
  • Oversiktskart gjør det enkelt å velge individuelle turer.
  • Nøyaktige opplysninger om adkomst til turene med bil og offentlig transport.
  • Informasjon om overnatting, vær og andre nyttige tips for vandrere.
  • Detaljerte kart i stor målestokk spesielt utarbeidet for denne bokserie.
  • Samlet og oversiktlig nøkkelinformasjon for hver enkelt tur.
  • Lettleste og detaljerte beskrivelser gjør det enkelt å finne fram på turen.
  • Mange flotte fargefoto, også helsides.
Forminsket utsnitt av sider fra Gran Canaria Sør bok (utgitt 2014) 
MERK Bøker utgitt 2013 og tidligere har et annet kartdesign og forskjellig design for side vist i midten nedenfor. 
Høydeprofil er også ikke med i tidligere utgivelser.